L’ofici d’il·lustrar

No hi ha una norma comuna per il·lustrar, és en l’experiència del treball personal on trobem i descobrim els nostres interessos essent fidels a un text o fent una lliure interpretació.

Cadascun de nosaltres realitza les imatges, segons la pròpia sensibilitat, interès i forma d’entendre i concebre la realitat; cadascun la recrea, segons la seva poètica i estètica.

………..

No hay una norma común para ilustrar, es en la experiencia del trabajo personal

donde encontramos y descubrimos nuestros intereses siendo fieles a un texto o interpretarlo libremente.

Cada uno de nosotros realiza las imágenes, según la propia sensibilidad, interés o forma de entender y coincidir la realidad; cada uno la recrea, según su poética y estética.