Francesc Rovira

Dibuixant i il·lustrador

Hola! Benvinguts a la meva pàgina web. Aqui trobareu una selecció dels meus dibuixos i il·lustracions…

Francesc Rovira

Dibuixant i il·lustrador

Hola! Benvinguts a la meva pàgina web. Aqui trobareu una selecció dels meus dibuixos i il·lustracions…

L'ofici d'il·lustrar

El oficio de ilustrar

No hi ha una norma comuna per il·lustrar, és en l’experiència del treball personal on trobem i descobrim els nostres interessos essent fidels a un text o fent una lliure interpretació.

Cadascun de nosaltres realitza les imatges, segons la pròpia sensibilitat, interès i forma d’entendre i concebre la realitat; cadascun les recrea, segons la seva poètica i estètica.

 

No hay una norma común para ilustrar, es en la experiencia del trabajo personal donde encontramos y descubrimos nuestros intereses siendo fieles a un texto o haciendo una libre interpretación.

Cada uno de nosotros realiza las imágenes, según la propia sensibilidad, interés o forma de entender y coincidir la realidad; cada uno las recrea, según su poética y estética.

………..

There is no standard rule for illustration. It is within the experience of one’s personal work where we find and discover our interests being true to a text or doing a free interpretation.

Each of us creates images according to one’s own sensibility, interest and way of understanding and conceiving reality; we recreate them, according to our poetics and aesthetics.