Francesc Rovira

Il·lustrador

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctusnec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leop llamcorper, lorem ipsum.

L'ofici d'il·lustrar

El oficio de ilustrar

No hi ha una norma comuna per il·lustrar, és en l’experiència del treball personal on trobem i descobrim els nostres interessos essent fidels a un text o fent una lliure interpretació.

Cadascun de nosaltres realitza les imatges, segons la pròpia sensibilitat, interès i forma d’entendre i concebre la realitat; cadascun les recrea, segons la seva poètica i estètica.

 

No hay una norma común para ilustrar, es en la experiencia del trabajo personal donde encontramos y descubrimos nuestros intereses siendo fieles a un texto o haciendo una libre interpretación.

Cada uno de nosotros realiza las imágenes, según la propia sensibilidad, interés o forma de entender y coincidir la realidad; cada uno las recrea, según su poética y estética.

………..

There is no standard rule for illustration. It is within the experience of one’s personal work where we find and discover our interests being true to a text or doing a free interpretation.

Each of us creates images according to one’s own sensibility, interest and way of understanding and conceiving reality; we recreate them, according to our poetics and aesthetics.